.

Lakini sasa, kupitia Roho, Mungu amewawezesha mitume na manabii wake watakatifu kuijua siri hiyo.

. .

.

Ndani ya ujumbe wake huu, Baba Mtakatifu anasisitiza kuzingatia upendo wa kindugu na umuhimu wa kukuza msamiati wa amani katika tasnia ya habari na mawasiliano kati yetu.

ndiye aliye juu (na) ndiye aliye mkuu. Mungu anatuma moto wake ulimwenguni sio kutuangamiza wana wake bali kuangamiza dhambi na yule mwovu. Mambo ya kukusaidia ili uweze KUISIKIA sauti ya Mungu.

Maisha yetu yana misingi yake ya lazima na miiko yetu lazima uifuate.

Katika kuomba tunamfunulia Mungu mioyo yetu na kuongea naye kama tunavyoongea na rafiki wa kweli. Na alipowaita, aliwaita kwake, kuwa watu wake, sio watu wowote tu. Sura 12 hadi 50 inahusu historia ya kale.

KY 98. .

Na kama twataka kuongea na Mungu, sharti tuwe na mambo ya kumwambia, hasa juu ya maisha yetu.

Mungu kila jambo analolifanya Kuna sababu za msingi sana za kufanya hivyo.

Wakamuuliza. .

Mambo ya kukusaidia ili uweze KUISIKIA sauti ya Mungu. Rai:.

Mitume ni wale ambao Mwenyezi Mungu aliwatuma kwa kauma na umma mbalimbali ili kuwaelekeza njia yake na kuwaepusha na njia za upotofu za Ibilisi na Shetani.
.
“Kwa sababu hii uwaambie wana wa Israeli, mimi ndimi Bwana, nami nitawatoa chini ya mizigo ya Wamisri, nami nitawatoa katika utumwa.

May 16, 2023 · 1.

Nimekwisha kuandika kiasi fulani juu ya hili.

. Hata hivyo, kwa kuwa “ulimwengu kupitia hekima yake haukuja kumjua Mungu,” njia anazotumia ili kuwaokoa watu zinaonekana kuwa upumbavu kwa ulimwengu. ” Efeso 2:18 – 19 Maombi ni agizo kwa warithio ule ufalme wa Mungu katika Kristo Yesu.

Na kama twataka kuongea na Mungu, sharti tuwe na mambo ya kumwambia, hasa juu ya maisha yetu. Barbara Dowding Makamu wa Rais –. (2:255). watu kuingia motoni. .

Mambo yanayosababisha kutokuisikia sauti ya Mungu.

Watu wenye wito juu ya watoto hupewa hupewa Mungu huwaandaa kwa kuwapa uwezo kwa kufanya huduma na watoto n na wanaoitwa kuwa wacghungaji huqwezeshwa kuwa wachungaji. Askofu mkuu Gervas John Mwasikwabhila Nyaisonga alikuwa na ujumbe maalum kwa wanafunzi wakatoliki.

Nimekwisha kuandika kiasi fulani juu ya hili.

Evaline Malisa Ntenga, Makamu wa Rais – Afrika kutoka, Tanzania Julieth Rumamurthy Makamu wa Rais – Asia kutoka nchini India.

(3:47).

Maaskofu wanamwombea baraka tele na kumkaribisha tena nchini Tanzania kuendeleza utume wa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu.

Feb 7, 2021 · Watu waliochaguliwa na Mungu.